Henrik Anderson slutar som VD för företaget. Ny VD är Jonas Lanfelt och ny driftchef är Mikael Nilsson.