ETT AV SVERIGES ÄLDSTA ÅKERIFÖRETAG.

Viktiga händelser

2022
november 18

2022

GP Last genomför sin största satsning framåt – storsatsning på tredjepartslogistik.

oktober 2

2022

Stor investering i nya fordon och släp för att uppgradera vagnparken.

augusti 1

2022

Christian Tengryd tar över driften av verksamheten i Stockholm.

februari 1

2022

GP Last får ansvar för DB Schenkers nyinrättade linje mellan Södertälje och Malmö.

2021
maj 8

2021

En förbättrad station för daglig tillsyn av fordon byggs i verkstaden.

maj 5

2021

Ny hemsida lanseras.

2020
april 5

2020

GP Last hyr 1500 kvadratmeter lager externt för att hantera de ökande volymerna inom tredjepartslogistiken.

april 1

2020

GP Lasts trafik i Blekinge övergår till Transporttjänst Blekinge. En chaufför, som utgår från KNS i Karlshamn, ingår i övergången.

februari 29

2020

Transportuppdraget för Lundgren Transport i Helsingborg upphör. Detta påverkar två chaufförer.

2019
oktober 21

2019

Rekrytering av Max Dymling som ekonomichef.

juli 1

2019

Terminalen i Bromma läggs ned och rivs. Max Björkman får kontor på Hägerstens åkeri.

april 15

2019

Mikael Nilsson slutar som VD för företaget. Ny VD är Johan Borglin. Freddy Helm utses till trafikchef.

mars 18

2019

Emelie Bengtsson slutar som ekonomichef och fortsätter på interims-basis under tiden ny rekryteras.

2012
juni 1

2012

Preem levererar nu sin Evolution diesel med innehåll hela 30 % förnybar andel (23 % förnybar diesel + 7 % RME). Den som kör på Evolution diesel minskar nu de fossila koldioxidutsläppen med hela 25 %.

maj 1

2012

Distributionstrafiken i Bromma läggs ner och styckegodset som tidigare körts ut via Bromma omexas nu i Lunda.

april 26

2012

Henrik Anderson slutar som VD för företaget. Ny VD är Jonas Lanfelt och ny driftchef är Mikael Nilsson.

2011
april 11

2011

Under våren utökar vi logistikcentrets yta med ett lager på Kosterögatan 15.

april 1

2011

Vår dieselleverantör Preem levererar nu ACP Evolution Diesel. Denna diesel innehåller under sommarhalvåret 15 % råtalldiesel och under vinterhalvåret 3 %. Sedan tidigare är dieseln inblandad med 5 % RME.

februari 2

2011

Vi startar med körning av mediciner för Nybro.

2010
mars 31

2010

Vi upphör med flygtransporterna mellan Malmö och Arlanda för Air France / KLM.

mars 31

2010

Vårt transportuppdrag för SABA i Helsingborg upphör

2009
maj 1

2009

Nytt transportuppdrag från SABA i Helsingborg till Dagabs kunder i Stockholm. Utlastning sker varje dag och vi lastar ut mellan två till sex ekipage dagligen.

mars 31

2009

Vi slutar hyra lagret hos Jysk Bäddlager i Arlöv för Akzo Nobels räkning.

januari 31

2009

Sista gången vi transporterar ICA:s burar från Arlöv till Stockholm.

2008
september 1

2008

Invigning av vårt nya säkerhetslager.

maj 1

2008

Invigning av vårt nya logistikcenter.

2006
februari 7

2006

Jysk Bäddlagers lagerlokal i Arlöv hyrs för Akzo Nobels räkning. Ytan är på ca 2500 m3.

januari 1

2006

Vi hyr AA-Bolagets lager på ca 1000 m3 på Sturkögatan för Akzo Nobels räkning.

2005
augusti 15

2005

Skepp 4 och 5 i verkstaden renoveras. Golvet sänks så att våra fordon med 4,45 meters höjd kan repareras under tak.

april 1

2005

GP-Last köper 3 fordon från Akzo Nobel och distribuerar deras gods runt om i Skåne.

februari 1

2005

Vår dieselleverantör Preem levererar nu BioMil.

2004
december 1

2004

Tvätthallen renoveras och byggs till. En biologisk reningsanläggning installeras.

november 1

2004

Volymerna minskar för nattgodskörningarna. Akka Frakts tre bilar ersätts med en ny mindre som lastar 8 ppl.

juni 2

2004

Första tillfället en lastväxlare körs på järnvägen mellan Malmö och Årsta.

juni 1

2004

Bilpaket från Stockholm och från Malmö minskar till ca hälften i volym.

mars 15

2004

Atria-Lithells blir en ny stor kund via Coldsped

februari 1

2004

Trafiken för Schenker AB på linjen Malmö – Svedala – Skurup – Ystad upphör. Totalt berörs 9 fordon och 10 anställda.

2003
september 2

2003

Vi tar över körningarna för Schenker nattgods. Totalt går fyra distributionsbilar från Fosie med start kl 03.30 och fyra timmar framåt. AkkaFrakt kör tre av dessa bilar för vår räkning.

januari 27

2003

Körningen med Apoteksrundan upphör. Vi körde 4 timmar varje eftermiddag.

januari 1

2003

Avtal med GP-Last kranbilar för körning av två bil och släp för Dahl Sverige AB från Stockholm till Malmö. Ett av dessa ekipage har körts av Petterslunds Åkeri, men nu tas hela trafiken över i egen regi.

2002
december 30

2002

Företaget köper trafiken, som körs åt Coldsped, mellan Eslöv och Stockholm av Hägerstens Åkeri. Denna trafik upprätthålls av 7 fordon och 7 släpvagnar. Samtliga 18 anställda följer med i köpet. Verksamheten ska integreras med befintlig trafik som körs mellan Malmö och Stockholm.

december 20

2002

Avtalet med SSL avseende trafiken för de fyra flyglinjerna som utgår från Malmö med trafik till Ljungby, Växjö, Blekinge och Österlen upphör.

september 16

2002

Henrik Anderson tillträder som VD för företaget

juni 1

2002

Beställningstrafiken, som består av cirka 20 fordon, säljs till Sven-Arne Hedwall och Rickard Björklund. Båda två med lång erfarenhet och anställningstid i företaget.

 

maj 2

2002

Företagets ägare, Hans Persson, säljer samtliga aktier i AB Gustav Perssons Åkeri till BTF (Bilspedition Transportörförening) med säte i Stockholm.

1996
april 21

1996

1996

Under hösten gjordes om- och tillbyggnad av kontors- och personalutrymmen.

1977
april 21

1977

1977

GP Last tog över linjen Malmö – Kristianstad.