ETT LAGERHOTELL
MED VALMÖJLIGHETER!

Rätt leverans i rätt tid.

Punktlighet är oerhört viktigt och en stor anledning till att många anlitar oss för att ta hand om deras tredjepartslogistik (3PL). Vi har ett bra nätverk av åkerier som vi använder oss av. Vår strategiska geografiska placering gör att transporterna kommer fram i rätt tid. Men allt börjar redan på vårt lager, där vår engagerade och kunniga personal levererar det vi och kunden kommit överens om.

Digital kommunikation som går snabbt och är transparent.

Med våra digitala lösningar, som till exempel vår app, når vi enkelt ut till personalen med vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Detta gör att vi ständigt kan förbättra våra rutiner. Fördelen för kunderna är att de kan se sitt lager i realtid via vårt WMS-system. Ett annat plus med det digitala systemet är spårbarheten som ger transparens och insyn genom hela logistikkedjan.

Lager med högsta möjliga standard.

Vår logistikanläggning är idealisk att lagra produkter åt kunder som ställer höga krav på renlighet samt ordning och reda. Lagret är även en registrerad livsmedelsanläggning, vilket innebär att vi erbjuder god livsmedelssäkerhet och följer de hygienrutiner som krävs. Det är en trygghet för våra livsmedelskunder. Men vi nöjer oss inte med detta. Vi jobbar hela tiden med att behålla och förbättra standarden på vårt lager.

Plock och pack

Vi kan hjälpa till med att plocka enligt orderbekräftelse och skicka varorna till dina kunder i rätt tid. Denna tjänst är perfekt för dig som driver en mindre verksamhet, e-handel eller är i uppstarten av ett företag. Du slipper hantera ditt lager, eftersom vi sköter det åt dig. Det är även rätt lagerlösning om dina slutkunder kräver små eller blandade specialorder.

Pallagring

På vårt höglager förvaras produkter i pallställ, i långa rader och på höga höjder. Detta lager är perfekt för kunder inom såväl grossistverksamhet som industri. Pallagring passar snabbrörliga produkter, men även buffertlager.

Vill du ha kostnadsförslag för just ditt lagerbehov?

Ring oss på 0708-68 17 11 eller klicka här.