LÅT OSS TA ÖVER ANSVARET
FÖR DINA PRODUKTER!

Vi erbjuder:

  • 5 400 kvm lageryta.

  • Omlastningsterminal på 800 kvm.

  • Höglager på 1 800 kvm.

  • Säkerhetslager på 640 kvm.

Förra året utökade vi vårt lager med ytterligare 2 200 kvm lageryta för att kunna hjälpa våra kunder att expandera.

Omlastningsterminalens vädertäta portar och långa lastkaj gör det möjligt att lasta och lossa från sidan av hela lastbilsekipage. Här finns även en yta för fristapling. Terminalen är skild från höglagret med en port, som hålls stängd när inga varor flyttas däremellan.

Höglagret är byggt med pallställ och är av varmlagertypen. Det innebär att det alltid är minst +15 grader året runt. Vi har sex meter i takhöjd och 4 000 tillgängliga pallplatser. Vi är extremt noga med att vårt höglager är hygieniskt och rent, så att vi kan hantera känsliga produkter.

Säkerhetslagret är en egen del av logistikbyggnaden, men har ingen intern kontakt med vare sig höglager eller omlastningsterminal. Vi har kameraövervakning och passersystem för en liten betrodd personalstyrka. Tillsammans med ett brand- och inbrottslarm som är direktkopplat dygnet runt till bevakningsbolag skapar vi den trygghet som kunden behöver för sina produkter.

Vi skulle kunna räkna upp allt vi har gjort för minimera inbrottsrisken på våra lager och uppfylla den högsta säkerhetsklassen, men av hänsyn till våra nuvarande kunder får ni helt enkelt lita på oss.

Vårt lager – kundens trygghet.

För att ytterligare förstärka säkerheten på vår logistikbyggnad i Malmö har vi dessutom:

  • Skalskydd på stängslet som inhägnar anläggningen.
  • Kameraövervakning med direktuppkoppling till larmbolag.
  • Bevakning av patrullerande vaktbolag på nätterna.

Välj de tjänster du behöver!

Personlig service är alltid vårt främsta fokus och vi skräddarsyr gärna logistiklösningarna efter vad våra kunder behöver. Vi kan erbjuda:

Containerlossning
Vi tar emot godset på vår terminal och fördelar om det på pallar för vidare hantering.

Omlastning i terminal
Speditörer och åkeri som är i behov av att få lasta om lastbilen kan göra det i vår terminal. För att optimera och effektivisera leveransrutten hjälper vi till att lasta om godset.

Plock och pack
Varje order är unik. Ibland är det en hel pall av samma artikel som ska iväg, ibland innehåller ordern flera olika styckplockade produkter. Vi hjälper med glädje till och plockar och packar för vi vet att mottagaren blir nöjd när orderns innehåll är korrekt. Därför gör vi också en sista check mot plocklistan innan allt packas i kartonger, påsar eller på pallar.

Om du önskar profilerade emballageprodukter (kartonger, tejp, stämplar, klistermärken eller liknande), med till exempel företagets varumärke på kan vi även hjälpa till med detta. Tveka inte att fråga oss!

Ompackning
Ibland är inte försäljningsförhållandena perfekta från början. Då kan vi hjälpa till genom att packa om produkterna, till exempel när:

  • kundens varor behöver packas om från en typ av pall till en annan, för att varorna ska kunna fraktas och säljas utomlands.
  • kunden vill ha sina varor i egna profilerade kartonger.
  • det krävs speciella pallmått i butiken för att de ska kunna hantera en normal lagerhållning.

Märkning
Olika typer av märkning (etiketter, fraktsedlar med mera) ger olika typer av information, som både kunden och vi behöver. Det kan handla om vad paketet innehåller, geografisk destination, kundens egna streckkoder, visa varumärket etc. Vi hjälper kunden att märka upp eller märka om ett paket, för att informationen ska bli tolkningsbar och lätthanterlig.

Spårbarhet
I vårt WMS-system kan du följa godset i realtid – från inleverans till slutleverans hos kund. Läs mer här.

WMS-lösning
Vårt lagersystem möjliggör transparens och tillförlitlighet i hela logistikkedjan, via egen kundloggning. Se lagersaldon och följ ordrar, med full spårbarhet. Kan integreras med affärssystem eller e-handelssystem (webbutik). Läs mer om vårt lagersystem här.

Historiska lagersaldon
Med hjälp av statistiken i WMS-systemet kan man bland annat se lageromsättningshastighet, uppskatta förväntad förbrukning, definiera beställningspunkter, mäta leveransförmågan med hjälp av lagertillgänglighet etc. Även revisorn kan få tillförlitlig information om lagret vid en given tidpunkt.

Inhämtning och distribution
Vi kör, i egen regi, distribution av paket i Malmö med omnejd. Det ger kunden snabba och tillförlitliga leveranser. Vi hämtar även upp gods ute hos kunden som ska direktlevereras till slutkunden. Dessa varor hamnar med andra ord aldrig på vårt lager.

Transporter
Vi hämtar och levererar gods var du vill. Inom Öresundsregionen, hela Sverige, Europa – ja, faktiskt hela världen! Lita på att vi löser din frakt, även med korta tidsmarginaler.

Mottagningskontroll
Vi kan kontrollera dina varor vid ankomsten, såväl kvantitet som kvalitet. I kontrollen stämmer vi av att leveransen är komplett enligt följesedeln, men vi identifierar även synliga avvikelser. Dessa fotodokumenteras och rapporteras till kund. Mottagningskontrollen görs som stickprovskontroll eller allkontroll, beroende på vad kunden önskar.

Sortering
När vi får en leverans till vårt lager där kundens varor inte är organiserade per artikel, hjälper vi till med att sortera godset och sedan sätta in det på rätt lagerplats så att hanteringen fungerar effektivt i fortsättningen.

Inventering
Med hjälp av en mobil eller handscanner kan vi enkelt räkna kundens kvantiteter på lagret. Sedan för vi över informationen till vårt lagersystem (WMS-system). En sådan inventering kan vi göra närhelst kunden önskar.

Proforma och handelsfaktura
Vi sköter proformafakturor (förtullning av varor) åt de kunder som skickar varor till länder utanför EU. Det är inget konstigt med det. Många kunder uppskattar att de slipper fylla i blanketten och vi är vana vid att göra det.

Vårt WMS-system hanterar med lätthet vanliga betalningsfakturor (handelsfakturor).

Följesedlar
Vi ser till så att våra kunders försändelser har korrekta följesedlar eller packsedlar, så att slutkunden snabbt kan se vad leveransen innehåller i specifikationen.

Retur- och reklamationshantering
En nöjd kund är en lojal och återkommande kund. Därför hjälper vi mer än gärna våra kunder med smidiga och enkla returer och reklamationer, oavsett orsak till retur. Denna service är extra viktig för våra e-handelskunder.

Destruktion
Ibland måste våra kunder förstöra produkter som är inkuranta eller som har passerat utgångsdatum. Vi kan sköta all sådan hantering åt kunden – från dokumentation till fysisk förstörelse.

Streckkodsläsning
Något som sparar mycket tid och minskar felinformation är en effektiv och tillförlitlig streckkodsläsning av inleverans och utleverans av varor. Detsamma gäller för inventering.

Vill du ha kostnadsförslag för just ditt lagerbehov?

Ring oss på 0708-68 17 11 eller klicka här.