VÅRA VIKTIGA VÄRDEN.

Stolthet och glädje.
Vi är stolta över att få arbeta på GP Last och tillsammans skapar vi arbetsglädje och god sammanhållning.

Engagemang och kunskap.
Vi drivs av vårt engagemang för GP Last och vi delar med oss av vår kunskap för att vi ska kunna växa och utvecklas.

Ärlighet och mod.
Vi är ärliga och förtroendefulla och vi vågar fatta beslut för långsiktig framgång.