Välkommen till GP Last!


GP Last är ett av Sveriges äldsta åkeriföretag. Med Malmö som bas transporterar vi huvudsakligen gods och paket för DB Schenker AB i linjetrafik. Enskilt störst är vår linjetrafik mellan Skåne och Stockholm, där vi bl a transporterar stora mängder livsmedel för de svenska dagligvarukedjorna. Utöver linjetrafiken har vi även distributionstrafik för DB Schenker AB i Skåne, beställningstrafik, ett modernt lager och en tvätthall anpassad för lastbilar.


DSC_4484_3


Två-bilar5-370x250

Trafik

Som ett komplement till den linjetrafik i södra Sverige som GP Last bedriver på uppdrag av DB Schenker AB, åtar vi oss beställningstrafik av olika åkeriuppdrag.

Läs mer
Lager3

Lager

Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ till kunder som är i behov av ett modernt och effektivt lager i Öresundsregionen.

Läs mer
Tvätthall-1-e1521211408232-370x250-1

Tvätt

GP Last erbjuder en miljövänlig och effektiv lastbilstvätt för fordon upp till 25,25 meter.

Läs mer

ISO certifiering


ISO 9001

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ledningssystem för kvalitet

ISO 14001

Vi är certifierade enligt ISO 14001 ledningssystem för miljö

AFS 2001:1

Vi är certifierade enligt AFS 2001:1, ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete