VI TRANSPORTERAR ALLT FRÅN KYLVAROR TILL FARLIGT GODS.

Våra chaufförer har högsta kompetens och den kunskap som krävs för att klara gällande krav för olika typer av transporter. Vi kan ta de flesta transportuppdrag och är extra duktiga på styckegods och partitransporter, tempererade transporter och uppdrag som kräver hög kvalitet och krav på punktlighet och noggrannhet.

Långt och givande samarbete med DB Schenker.
Vi ansvarar för att sköta Schenkers inrikestrafik, främst sträckan Malmö–Stockholm, där vi utgår från Malmö. Men vi trafikerar även Kristianstad. Förutom linjetrafiken har vi även distributionstrafik för Schenker. Alla dessa transporter kräver stor omsorg och noggrannhet, ofta med tidskrav.

Ny teknik kan minska utsläppen.
Vi driver ett aktivt miljöarbete och utvecklar ständigt våra rutiner i syfte att påverka miljön så lite som möjligt. Vi kontrollerar vår förbrukning och väljer drivmedel som är sunda för såväl ekonomi som miljö. Vi jobbar effektivt med att fylla våra transporter och är alltid nyfikna på ny teknik som kan minska de fossila utsläppen.