Den huvudsakliga verksamheten inom GP Last är att vara transportör åt DB Schenker AB. Åkeriet upprätthåller ett antal linjer, där den viktigaste är linjen Malmö-Stockholm-Malmö. I vår Stockholmstrafik går varje dygn 11-12 ekipage i vardera riktningen och vi håller därigenom igång en viktig pulsåder i Schenkers svenska inrikestrafik.

Vi bedriver också linjetrafik för Schenker mellan följande orter:

  • Malmö-Visby-Malmö (samtrafik med Gotlands Bilfrakt)
  • Malmö-Kristianstad-Malmö
  • I Malmö bedriver vi såväl hämtnings- som distributionstrafik för DB Schenker AB.

 

Som ett komplement till den linjetrafik i södra Sverige som GP-Last bedriver på uppdrag av DB Schenker AB, åtar vi oss beställningstrafik av olika åkeriuppdrag.

GP Last har en vagnpark som består av ca 50 lastbilar med olika påbyggnader, lämpliga för stycke-, partigods och tempererade transporter. I flottan ingår såväl fjärrbilar med eller utan värme/kyla/frys, distributionsbilar samt mindre transportfordon.