KVALITET, MILJÖ
OCH ARBETSMILJÖ.

FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT
ATT TA ANSVAR!

Därför har vi satsat mycket tid och energi på att certifiera olika delar av vår verksamhet. Vi är ett ansvarstagande åkeri som vill leva upp till de krav som finns när det gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö.

Vi följer de lagar, förordningar och rekommendationer som gäller för verksamheten. Med stolthet kan vi berätta att vi är ISO-certifierade inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (AFS 2001:1) Det innebär att vi ständigt arbetar på att minska vår miljöpåverkan, förbättra våra aktiviteter för en ökad servicegrad och leveranssäkerhet samt göra det bättre för våra medarbetare i deras arbetsliv.

Klicka på loggorna för att se våra certifikat för ISO9001, ISO14001 och AFS2001:1. Vi kommer att omcertifieras av SBCERT under våren.

Vi vill göra hållbara affärer!

Vi har även blivit godkända för Fair Transport. Fair Transport är grunden för en hållbar affär och branschens sätt att synliggöra hållbara transporter. På mötesplatsen fairtransport.se registrerar transportsäljande företag sina åtaganden och blir sökbara för ansvarstagande transportköpare.

Den senaste utmaningen vi har antagit är den för ett fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Miljöbyggnad – nyckeln till ett hållbart samhällsbygge.

Alla vill bo och arbeta tryggt och sunt. Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering utförd av Sweden Green Building Council som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av huset med sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och för miljön. GP Lasts nya anläggning har uppnått certifieringen Silver, vilket vi är mycket stolta över.

GP Last har nu högsta kreditvärdighet!

Vi kan stolt informera om att vi har högsta ratingen i kreditbetyg och därmed bevisat oss vara en trygg och kreditvärdig affärspartner.