Bilparken fra Stockholm og fra Malmø reduceres til omkring det halve i volumen.