VI TRANSPORTERER ALT FRA KØLEVARER TIL FARLIGT GODS.

Vores chauffører har den højeste kompetence og den viden, der kræves for at opfylde gældende krav til forskellige typer transport. Vi kan påtage os de fleste transportopgaver og er særligt gode til transport af stykgods og partigods, tempererede transporter og opgaver, der stiller høje krav til kvalitet, punktlighed og nøjagtighed.

Langt og givende samarbejde med DB Schenker.
Vi står for Schenkers indenrigstrafik, primært strækningen Malmø–Stockholm, hvor vi starter fra Malmø. Men vi betjener også Kristianstad. Udover rutetrafik har vi også distributionstrafik for Schenker. Alle disse transporter kræver stor omhu og nøjagtighed, ofte med tidskrav.

Ny teknologi kan reducere emissionerne.
Vi har gang i et aktivt miljøarbejde og udvikler løbende vores rutiner med det formål at påvirke miljøet mindst muligt. Vi kontrollerer vores forbrug og vælger brændstoffer, der er sunde for både økonomien og miljøet. Vi arbejder effektivt med at fylde vores transporter og er altid nysgerrige på ny teknologi, der kan reducere fossile udledninger.