ET AF SVERIGES ÆLDSTE VOGNMANDSFIRMAER.

VIGTIGE BEGIVENHEDER

2024
2024
GP Last flytter ind i sine nye, tilpassede
lokaler, der har dobbelt lagerplads og tre 
gange flere pallepladser end tidligere.
2022
2022

GP Last foretager sin største satsning fremadrettet – stor satsning på tredjepartslogistik.

2022

Stor investering i nye køretøjer og anhængere for at opgradere vognparken.

2022

Christian Tengryd overtager driften af forretningen i Stockholm.

2022

GP Last får ansvaret for DB Schenkers nyetablerede linje mellem Södertälje og Malmø.

2021
2021

På værkstedet bygges en forbedret station til daglig inspektion af køretøjer.

2021

Ny hjemmeside lanceres.

2020
2020

GP Last lejer 1.500 kvadratmeter lager eksternt for at håndtere den stigende volumen inden for tredjepartslogistik.

2020

GP Lasts trafik i Blekinge overgår til Transporttjänst Blekinge. En chauffør, som er baseret hos KNS i Karlshamn, følger med.

2020

Transportopgaven for Lundgren Transport i Helsingborg ophører. Dette påvirker to chauffører.

2019
2019

Rekruttering af Max Dymling som økonomichef.

2019

Terminalen i Bromma nedlægges og rives ned. Max Björkman får kontor hos Hägerstens Åkeri.

2019

Mikael Nilsson stopper som administrerende direktør i virksomheden. . Den nye administrerende direktør er Johan Borglin. Freddy Helm udnævnes til trafikchef.

2019

Emelie Bengtsson stopper som økonomichef og fortsætter på midlertidig basis, mens der rekrutteres en ny.

2012
2012

Preem leverer nu sin Evolution-diesel med et bæredygtigt indhold på hele 30 % (23 % bæredygtig diesel + 7 % RME). Ved at køre på Evolution-diesel, mindsker man udledningen af fossilt kuldioxid med helt op til 25 %.

2012

Distributionstrafikken i Bromma nedlægges og stykgodset, der tidligere blev kørt ud via Bromma, omlastes nu i Lunda.

2012

Henrik Anderson stopper som administrerende direktør i virksomheden. Jonas Lanfelt bliver ny administrerende direktør og Mikael Nilsson bliver ny driftschef.

2011
2011

I løbet af foråret udvider vi logistikcentrets areal med et lager på Kosterögatan 15.

2011

Vores dieselleverandør Preem leverer nu ACP Evolution Diesel. Denne diesel indeholder 15 % rå tallolie om sommeren og 3 % om vinteren. Tidligere var dieselen iblandet 5 % RME.

2011

Vi starter med at køre medicin for Nybro.

2010
2010

Vi stopper med flytransport mellem Malmø og Arlanda for Air France / KLM.

2010

Vores transportopgave for SABA i Helsingborg ophører.

2009
2009

Ny transportopgave fra SABA i Helsingborg til Dagabs kunder i Stockholm. Udlastning foregår hver dag, og vi udlaster mellem to og seks lastvognstog dagligt.

2009

Vi stopper lejen af lageret hos Jysk Bäddlager i Arlöv på vegne af Akzo Nobel.

2009

Sidste gang vi transporterer ICAs bure fra Arlöv til Stockholm.

2008
2008

Indvielse af vores nye sikkerhedslager.

2008

Indvielse af vores nye logistikcenter.

2006
2006

Jysk Bäddlagers lager i Arlöv lejes på vegne af Akzo Nobel. Arealet er ca. 2500 m3.

2006

Vi lejer AA-Bolagets lager på ca. 1000 m3 på Sturkögatan på vegne af Akzo Nobel.

2005
2005

Hal 4 og 5 på værkstedet bliver renoveret. Gulvet sænkes, så vores køretøjer med en højde på 4,45 meter kan repareres under tag.

2005

GP Last køber 3 køretøjer fra Akzo Nobel og distribuerer deres varer rundt omkring i Skåne.

2005

Vores dieselleverandør Preem leverer nu BioMil.

2004
2004

Vaskehallen bliver renoveret og udbygget. Et biologisk renseanlæg installeres.

2004

Volumenerne reduceres for natgodskørslerne. AkkaFrakts tre biler udskiftes med en ny, mindre, med 8 ppl.

2004

Første gang der kører en fladvogn på jernbanen mellem Malmø og Årsta.

2004

Bilparken fra Stockholm og fra Malmø reduceres til omkring det halve i volumen.

2004

Atria-Lithells bliver ny storkunde via Coldsped

2004

Trafikken for Schenker AB på strækningen Malmø – Svedala – Skurup – Ystad ophører. I alt 9 køretøjer og 10 ansatte er berørt.

2003
2003

Vi overtager natgodskørslerne for Schenker. I alt fire distributionsvogne kører fra Fosie med start klokken 03.30 og fire timer frem. AkkaFrakt kører tre af disse biler på vores vegne.

2003

Kørslen med apoteksvarer slutter. Vi kørte 4 timer hver eftermiddag.

2003

Aftale med GP Last kranbiler om kørsel med to biler og anhænger for Dahl Sverige AB fra Stockholm til Malmø. Et af disse vogntog har været kørt af Petterslunds Åkeri, men nu tages hele trafikken over i egen regi.

2002
2002

Selskabet køber trafikken, som kører for Coldsped, mellem Eslöv og Stockholm af Hägerstens Åkeri. Denne trafik varetages af 7 køretøjer og 7 anhængere. Alle 18 medarbejdere følger med i købet. Driften skal integreres med den eksisterende trafik, der kører mellem Malmø og Stockholm.

2002

Aftalen med SSL vedrørende trafikken for de fire flyruter, der afgår fra Malmø med trafik til Ljungby, Växjö, Blekinge og Österlen, ophører.

2002

Henrik Anderson tiltræder som administrerende direktør i virksomheden.

2002

Ordretrafikken, der består af cirka 20 køretøjer, sælges til Sven-Arne Hedwall og Rickard Björklund. Begge to har lang erfaring og ansættelse i virksomheden.

2002

Selskabets ejer, Hans Persson, sælger samtlige aktier i AB Gustav Perssons Åkeri til BTF (Bilspedition Transportörförening), der har hovedsæde i Stockholm.

1996
1996
1996

I efteråret ombygges og udvides kontor- og personalearealet.

1977
1977
1977

GP Last overtager linjen Malmø – Kristianstad.