Bilpaket från Stockholm och från Malmö minskar till ca hälften i volym.