Emelie Bengtsson stopper som økonomichef og fortsætter på midlertidig basis, mens der rekrutteres en ny.