Verksamhet


AB GP-Last startades av Gustav Persson i Linderöd år 1929 under namnet AB Gustav Perssons Åkeri. Efter några år flyttade verksamheten till Malmö. Åkeriet drevs sedan vidare av Gustavs son, Hans Persson. Företaget har under åren haft en bra utveckling och kontinuerlig tillväxt, vilket har inneburit att ”GP-Last” idag är ett av de ledande åkeriföretagen i södra Sverige.

Samtliga aktier i bolaget såldes den 2 maj 2002 till BTF (Bilspedition Transportörer Förvaltnings AB). För att renodla verksamheten, avyttrades den 1 juli 2002 största delen av beställningstrafiken bestående av kranbilar, trailers och lastbilar för långgods till två av de anställda inom företaget.


Verksamheten i Malmö

AB GP-Last har huvudkontor på Väderögatan 8-10 i Malmö. Här finns kontorsutrymmen, personal- och omklädningsrum samt stor verkstad med tvätthall och egen tankanläggning. På tomten finns stor uppställningsplats för vagnparken. De flesta lastbilarna är stationerade här.


Logistikcenter i Malmö

GP-Last invigde ett nytt logistikcenter i Malmö under 2008. Syftet med satsningen är att erbjuda ett bra alternativ till kunder som är i behov av ett modernt och effektivt lager i Öresundsregionen.


Verksamheten i Stockholm

Stockholm hyrs lokaler på Kvarnbacksvägen i Bromma. Här finns kontorsutrymmen, personal- och omklädningsrum. Det finns även ett antal övernattningsrum för fjärrchaufförer. På tomten har byggts en godsterminal för att omlasta och distribuera styckegodset som körs till Stockholm. Vi har ett omfattande distributionsnät för styckegods över en stor del av Stockholmsområdet. Därigenom kan vi garantera en hög kvalitet i vår distribution. Det är en ovärderlig fördel med tanke på att distributionen i Stockholm är komplex och trafiksituationen svår.

Åkeriet har idag 122 fordon med varierande påbyggnationer. Lastbilarna används framför allt i trafik för Schenker AB samt i egen beställningstrafik. För Schenker AB används täckta fordon med skåp eller kapell. I denna trafik körs ett antal linjer från Malmö, med bland annat trafik till Stockholm, Gotland, Helsingborg, Kristianstad och Blekinge. Lokalt i Malmö kör vi distributions- och hämtningstrafik samt i Stockholm en omfattande distributionstrafik. Vi har även Coldspedtrafiken med tempererade transporter mellan Eslöv och Stockholm.

Antalet anställda i företaget är ca 130. De flesta är stationerade i Malmö, men vi har även personal stationerade i Stockholm, Eslöv, Helsingborg och Kristianstad.