MALMÖS BÄSTA TVÄTTHALL
FÖR TUNGA FORDON

Hem » TVÄTTHALL

VI TVÄTTAR BUSSAR, LASTBILAR OCH SPECIALFORDON SAMT MINDRE SKÅPBILAR OCH MOTORCYKLAR.

Vår moderna och miljöanpassade tvätthall erbjuder:

• Biologisk reningsanläggning

• Förlängd tvätthall – klarar fordon på 25,5 m

• Kraftfull underspolning

• Automatisk kempåläggning

• Förhöjd tvättmaskin som klarar högre fordon

• Manuell bemanning som garanterar ett bra tvättresultat

• Bokning online eller kösystem med nummerlapp

Medan ditt fordon tvättas kan du sitta ner i vår vänthall och dricka te eller kaffe (som vi bjuder på).

Tvätt som skonar naturen.
Tvätten har ett helslutet avloppssystem. Spillvattnet förångas och slammet som blir kvar tas om hand och körs till återvinningscentralen. Det förångade vattnet används sedan om och om igen i tvätten.

Tvätthallen har öppet:
vardagar 7–16

Obs! Senaste tvättid är 20 minuter före stängning.

Kolla köläget i tvätthallen: Ring 0730-688 118