En förbättrad station för daglig tillsyn av fordon byggs i verkstaden.