Mikael Nilsson slutar som VD för företaget. Ny VD är Johan Borglin. Freddy Helm utses till trafikchef.