Preem levererar nu sin Evolution diesel med innehåll hela 30 % förnybar andel (23 % förnybar diesel + 7 % RME). Den som kör på Evolution diesel minskar nu de fossila koldioxidutsläppen med hela 25 %.