Vårt transportuppdrag för SABA i Helsingborg upphör