Jysk Bäddlagers lagerlokal i Arlöv hyrs för Akzo Nobels räkning. Ytan är på ca 2500 m3.