Skepp 4 och 5 i verkstaden renoveras. Golvet sänks så att våra fordon med 4,45 meters höjd kan repareras under tak.