Tvätthallen renoveras och byggs till. En biologisk reningsanläggning installeras.