Beställningstrafiken, som består av cirka 20 fordon, säljs till Sven-Arne Hedwall och Rickard Björklund. Båda två med lång erfarenhet och anställningstid i företaget.