Preem leverer nu sin Evolution-diesel med et bæredygtigt indhold på hele 30 % (23 % bæredygtig diesel + 7 % RME). Ved at køre på Evolution-diesel, mindsker man udledningen af fossilt kuldioxid med helt op til 25 %.