Vi lejer AA-Bolagets lager på ca. 1000 m3 på Sturkögatan på vegne af Akzo Nobel.