Volumenerne reduceres for natgodskørslerne. AkkaFrakts tre biler udskiftes med en ny, mindre, med 8 ppl.