Kørslen med apoteksvarer slutter. Vi kørte 4 timer hver eftermiddag.