Logga in
Malmös bästa lastbilstvätt

Efter utbyggnad och renovering kan vi nu erbjuda Malmös klart bästa lastbilstvätt med:

  1. Biologisk reningsanläggning
  2. Förlängd tvätthall – klarar fordon på 25,25 m
  3. Kraftfull underspolning
  4. Automatisk kempåläggning
  5. Förhöjd tvättmaskin som klarar högre fordon
  6. Manuell bemanning garanterar ett bra tvättresultat
  7. Kösystem med nummerlapp
  8. Direktnummer till tvätthallen
  9. Bättre arbetsmiljö

Kortare väntetid

Ring vår personal på tel 0730-688 118 och kolla köläget, så minskar du din väntetid.

Vi har också infört nytt kösystem med nummerlappar för rättvis plats i tvättkön.


Tvätthallen på GP-Last

Öppettider:
Mån-Fre 07.00-16.00
Tel: 0730-688 118

© AB GP-Last | Malmö: 040-680 51 80 | Stockholm: 08-28 75 28 | Fax: 040-680 51 91, 08-29 65 80 Hidden