Logga in
Den huvudsakliga verksamheten inom GP-Last är att vara transportör åt Schenker AB

Den huvudsakliga verksamheten inom GP-Last är att vara transportör åt Schenker AB. Åkeriet upprätthåller ett antal linjer, varav det viktigaste är linjen Malmö-Stockholm-Malmö. I vår Stockholmstrafik går varje dygn 11-12 ekipage i vardera riktningen och vi håller därigenom igång en viktig pulsåder i Schenkers svenska inrikestrafik.

Vi driver också linjetrafik för Schenker mellan följande orter:

  • Malmö-Visby-Malmö (samtrafik med Gotlands Bilfrakt)
  • Malmö-Helsingborg-Malmö
  • Malmö-Kristianstad-Malmö
  • Malmö-Karlshamn-Malmö

I Malmö bedriver vi såväl hämtnings- som distributionstrafik för Schenker.

I Stockholm ansvarar GP-Last för lokaldistribution av styckegods från Malmö.

För att beställa transporter eller söka godsinformation kontakta Schenker AB

En av Schenkers största transportörer

Total sysselsätter vi 74 bilar med linjetrafik och distribution åt Schenker AB och är därigenom en av Schenkers största transportörer.


Linjenät

karta med GP-Lasts linjenät
© AB GP-Last | Malmö: 040-680 51 80 | Stockholm: 08-28 75 28 | Fax: 040-680 51 91, 08-29 65 80 Hidden