Logga in

GP-Lasts affärsidé och policy

Kvalitets- och miljöpolicy

AB GP-Last har ambitionen att varje uppdrag skall motsvara kundens krav och förväntningar på våra tjänster, vilket innebär att vi :

  • Erbjuder moderna, välskötta fordon och utrustningar, hög servicegrad och stort kunnande
  • Håller överenskomna tider och tillser att godsets kvantitet och kvalitet förblir oförändrad under transportuppdraget
  • Arbetar med kvalitets- och miljöförbättrande åtgärder av verksamheten för att ha nöjda kunder och minska föroreningar och miljöpåverkan
  • Följer, för verksamheten gällande lagar och förordningar
  • Fastställer och följer upp kvalitets- och miljömål samt visar resultatet av detta arbete
  • Utbildar alla anställda för att öka kunskaperna och medvetenheten i kvalitets- och miljöfrågor


Mikael Nilsson
VD

Vision

AB GP-Last skall med hög kvalitet och med största möjliga miljöhänsyn erbjuda och utveckla attraktiva transportlösningar åt våra kunder.

Målsättning

Vår målsättning är att vara ett ledande åkeri inom Schenker med Skåne som bas och tillsammans med Schenker utveckla vår huvudlinje Malmö-Stockholm-Malmö samt övriga linjer under vårt ansvar.

Strategi

Vår strategi är att kontinuerligt anpassa och utveckla vår organisation och personal, samt teknik och utrustning inom åkeriet i en positiv ambition om att alltid leva upp till våra kunders önskemål, våra egna mål, och våra visioner för framtiden.

Verksamhetspolicy

Ett dokument där vår verksamhetspolicy beskrivs hämtas här.

© AB GP-Last | Malmö: 040-680 51 80 | Stockholm: 08-28 75 28 | Fax: 040-680 51 91, 08-29 65 80 Hidden