Logga in
Företagets historia

GP-Last har en lång och spännande historia. GP-Last eller AB Gustav Perssons Åkeri som åkeriets formella namn är, startades av grundaren Gustav Persson i Linderöd i nordöstra Skåne redan år 1929. Företaget startades med endast en lastbil, men redan i slutet av 1930-talet bestod vagnparken av tre bilar.

Företaget flyttades efter några år till Malmö där man flyttade in i lokaler vid Slussplan. Sedan 1958 finns företaget på Väderögatan 8-10 i Malmö hamn, där en modern anläggning byggdes, som sedan fortlöpande har underhållits och i etapper byggts ut och moderniserats för att motsvara verksamhetens och personalens krav och önskemål.

Nu och då »

Familjeföretag i 73år

Företaget var under 73år ett familjeföretag, där grundarens son Hans Persson succesivt tog över verksamheten och utvecklade den till att bli ett av de ledande åkerierna i södra Sverige. Företaget växte kontinuerligt och omfattade år 2002 ungefär 100 fordon och ca 150 anställda.

År 2002 såldes samtliga aktier

Den 2 maj år 2002 såldes samtliga aktier i bolaget till BTF, Bilspedition Transportörer Förvaltnings AB, som idag bedriver verksamheten vidare i den anda som skapat GP-Last. Den nya starka ägarbilden innebär för företaget, dess anställda och kunder en styrka och stadga för den framtida utvecklingen.

© AB GP-Last | Malmö: 040-680 51 80 | Stockholm: 08-28 75 28 | Fax: 040-680 51 91, 08-29 65 80 Hidden